Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ešte pred tým, než potvrdí jej prevzatie dopravcovi. Pokiaľ je zásielka zjavne poškodená musí ihneď skontrolovať obsah zásielky a presvedčiť sa, či je tovar v poriadku. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru v zásielke, musí kupujúci trvať na spísaní reklamačného listu s prepravcom alebo odmietnuť poškodenú zásielku prevziať. Ak zásielka nemá zjavné poškodenia obalu zvonka, ale pri rozbalení bude jej obsah poškodený, je potrebné, aby ste okamžite informovali prepravcu o poškodenie obsahu a spísali s nimi taktiež reklamačný protokol. Reklamačný doba je 2 pracovné dni.

Ak dôjde k poškodeniu, je kupujúci povinný bezodkladne informovať našu spoločnosť.

Záruka na tovar sa vzťahuje iba na výrobné vady. Nevzťahuje sa na vady spôsobené nesprávnym použitím, bežným opotrebením a nesprávnym skladovaním. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov od prevzatia tovaru (okrem zákonom stanovených výnimiek - týka sa predovšetkým krmív).
Kupujúci musí preukázať, že reklamovaný tovar bol zakúpený u našej spoločnosti (Doklad o zakúpení).
Ak sa rozhodnete reklamovať u nás zakúpený tovar, kontaktujte nás e-mailom (je potrebné uviesť Vaše meno, číslo kúpneho dokladu - faktúry a názov reklamovaného tovaru). Dohodneme s Vami ďalší postup. Zákazník je povinný reklamáciu nahlásiť okamžite po zistení vady tovaru a po obdržaní inštrukcií z našej strany reklamovaný tovar okamžite odoslať k nám. 

Copyright 2012 - 2021 © Akvaristické potreby - akvaristika, príslušenstvo pre akvaristiku a chov domácich zvierat.